Aansprakelijkheid aannemer

Aansprakelijkheid aannemer

Een aannemer is allereerst verantwoordelijk voor de (deugdelijke) uitvoering van de overeenkomst. Zijn er gebreken in het werk, dan is de aannemer voor het herstel aansprakelijk zolang het werk nog niet is opgeleverd. Bij verborgen gebreken blijft de aannemer echter aansprakelijk ook na de oplevering.

Aansprakelijkheid na schending waarschuwingsplicht

Een bijzondere aansprakelijkheid volgt uit de schending van de waarschuwingsplicht. Een aannemer dient de opdrachtgever te waarschuwen als het ontwerp klaarblijkelijke fouten bevat of als de voorgeschreven bouwstoffen gebreken vertonen en de aannemer hiervan op de hoogte is c.q. had moeten zijn. Als de aannemer in die gevallen nalaat de opdrachtgever te waarschuwen, dan is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van dit verzuim aansprakelijk.

Overige aansprakelijkheid aannemer

Voorts is een aannemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de onderaannemer of leverancier die hij inschakelt tijdens het werk. Ook is de aannemer aansprakelijk voor materialen en hulpmiddelen, tenzij deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media