Categorie: Bouwrecht

Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Door in Bouwrecht op september 4, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde werk, dan moet die opdrachtgever op tijd bij de aannemer klagen. Een ander aandachtspunt is dat vanaf het moment dat er wordt geklaagd een verjaringstermijn gaat lopen. Die verjaringstermijn is korter dan de gebruikelijke vijf jaar: hij bedraagt slechts twee jaar. Als de verjaring dan niet wordt gestuit, vist de opdrachtgever achter het net. Advocaat bouwrecht Robert van Ewijk bespreekt aan de hand van een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (zaaknummer 35.128) hoe dat zit.Lees verder over: Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Door in Bouwrecht op juli 26, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever met de gebakken peren. Hij kan het werk laten afmaken door een derde maar meestal zijn hier extra kosten aan verbonden. Soms komt de curator zelfs nog met een eindafrekening. Gelukkig wordt een opdrachtgever in dergelijke gevallen goed beschermd door de wet. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een zaak waarin een curator van een failliete aannemer in een procedure met een opdrachtgever was verwikkeld.Lees verder over: Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Door in Bouwrecht op mei 11, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Bij een verbouwing van een woning gaat nog weleens iets mis. Een gebrek zit in een klein hoekje. In principe moet de aannemer dan eerst de kans krijgen om het gebrek te herstellen. Maakt hij echter geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kan de opdrachtgever het werk door een ander laten herstellen en een vervangende schadevergoeding vorderen. Een recent bouwgeschil illustreert welke financiële consequenties dit heeft. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de zaak toe.Lees verder over: Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Door in Bouwrecht op april 26, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV en CNV Vakmensen) hebben samen met zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst opgesteld voor de bijna 120.000 zzp’ers in de bouw. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Advocaat bouwrecht Mariëlle de Wild licht de “modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra” (de modelovereenkomst) toe.Lees verder over: Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

Door in Bouwrecht op maart 23, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer en opdrachtgever moeten dan voorgelegd worden aan de Raad van Arbitrage voor de bouw en niet aan een gewone rechter. De arbitrageprocedure is in grote lijnen gelijk aan een gewone procedure, maar er is een belangrijk verschil. Arbiters benaderen een geschil vaak pragmatisch (zonder evenwel afbreuk te doen aan de juridische aspecten van het geschil). Advocaat bouwrecht Marco Guit legt aan de hand van een recente zaak uit hoe een eenvoudige bouwgeschil bij de arbitrageraad in zijn werk gaat.Lees verder over: Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Door in Bouwrecht op maart 16, 2017

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Als een hoofdaannemer schade heeft geleden doordat zijn onderaannemer te traag heeft gewerkt, dan is het logisch dat de hoofdaannemer zijn schade mag verrekenen met de factuur van de onderaannemer. Echter, de onderaannemer is in principe pas schadeplichtig voor gebreken als de onderaannemer in verzuim is. Wanneer verkeert een onderaannemer in verzuim? Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de aansprakelijkheid van de onderaannemer toe aan de hand van een recente bouwuitspraak.Lees verder over: Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

Door in Bouwrecht op december 20, 2016

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de aanwezigheid van asbest. De hoofdaannemer legt de schuld bij zijn onderaannemer die de asbest zou verwijderen. Deze onderaannemer wijst vervolgens naar een inspecteur die een onjuist rapport zou hebben afgegeven. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht deze zaak over vrijwaring en ondervrijwaring toe.Lees verder over: Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

Door in Bouwrecht op november 17, 2016

Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In deze zaak wordt bij de verkoop van een winkelpand afgesproken dat er géén omzetbelasting (btw) verschuldigd is. Nadat de Belastingdienst constateert dat er sprake is van een belastbare levering, ontstaat onenigheid over de uitleg van deze afspraak. Heeft de koper nu wel of geen recht op een btw-factuur? Advocaat koop- en aannemingsrecht Marco Guit bespreekt het vonnis van de rechtbank.Lees verder over: Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media