Geschil of conflict met aannemer

Geschil of conflict met aannemer

In de bouw verloopt niet altijd alles even vlekkeloos. De werkplanning kan uitlopen en ook het budget. Constructief en regelmatig overleg kan het bouwproces in goede banen leiden, maar soms zijn conflicten niet te voorkomen.

Reden bouwgeschillen voornamelijk over kwaliteit

In de meeste gevallen gaan geschillen over (het gebrek aan) kwaliteit van het werk. De aannemer heeft het werk niet uitgevoerd conform de aanwijzingen van de opdrachtgever of het werk vertoont gebreken. Als de aannemer geen herstel wil plegen en ook niet bereid is de opdrachtgever schadeloos te stellen, zal de rechter of -in geval van een arbitragebeding- de Raad van Arbitrage voor de Bouw een oordeel moeten vellen.

Kort geding of plaatsopneming bij spoedeisende conflicten

Een kort geding behoort tot de mogelijkheden in geval van spoedeisende zaken. De Raad van Arbitrage kent ook plaatsopneming waarbij een arbiter de gebreken of de stand van het werk opneemt. Deze rapportage kan later als uitgangspunt dienen in een procedure.

Andere oorzaken bij bouwconflicten

Daarnaast kan de overschrijding van de bouwtermijn, schade aan eigendommen van de opdrachtgever of eenzijdige beëindiging van de aannemingsovereenkomst oorzaak zijn van een conflict.

Drukmiddel bij betalingsproblemen

Soms kan opschorting van de betalingstermijnen door de opdrachtgever een goed drukmiddel zijn. Bij financiële claims kan er beslag worden gelegd op goederen of saldi van de aannemer.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media